• Αξιόπιστη και γρήγορη παράδοση μηνυμάτων
 • Ενιαία χρέωση για όλα τα sms που στέλνετε
 • Πλήρης υποστήριξη αριθμών με φορητότητα
 • Ελληνικά sms μέχρι 160 χαρακτήρες
 • Καθορισμός του αποστολέα (μέχρι 11 λατινικούς χαρακτήρες)
 • Ομαδική αποστολή από αρχεία excel και txt
 • Ομαδική αποστολή από ομάδες / επαφές
 • Δημιουργία απεριόριστων ομάδων επαφών
 • Αναλυτικές αναφορές παράδοσης
 • Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για να στείλετε τα sms
 • Άμεση εξυπηρέτηση
 • Οι καλύτερες τιμές της αγοράς