Μαζικά SMS

Κάντε τώρα Αποστολή SMS από υπολογιστή εύκολα, γρήγορα και φθηνά. Ο πιο εύκολος τρόπος να στείλετε ομαδικά sms, είναι να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στο go-sms.gr και να ξεκινήσετε τις αποστολές σας. Η μαζική αποστολή Sms Χαμηλού κόστους αποτελεί το πλέον συμφέρον εργαλείο για κάθε επιχείρηση, δίνοντας τη δυνατότητα πραγματοποίησης μια φθηνής και αποτελεσματικής καμπάνιας.

Αναφορές Παράδοσης

Με την αποστολή sms από το go-sms.gr έχετε πρόσβαση στις αναφορές παράδοσης. Είναι πλήρη στατιστικά στοιχεία, τα οποία δείχνουν την κατάσταση της αποστολής σας, την ημερομηνία και ώρα παράδοσης, σε ποιους παραλήπτες/κινητά παραδόθηκαν ή όχι. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να εξαχθούν σε EXCEL για περαιτέρω επεξεργασία.

Υποστήριξη Φορητότητας

Φορητότητα είναι η δυνατότητα που έχει ο κάθε συνδρομητής να διατηρεί τον τηλεφωνικό αριθμό του όταν αλλάζει πάροχο, μεταβαίνει δηλαδή από έναν πάροχο σε άλλον πάροχο . Με άλλα λόγια, ο αριθμός «ανήκει» στο συνδρομητή και αυτός έχει τη δυνατότητα να διατηρεί τον αριθμό του κάθε φορά που αλλάζει πάροχο υπηρεσιών. Το go-sms.gr υποστηρίζει πλήρως και τους συνδρομητές που έχουν κάνει φορητότητα στον αριθμό τους.

Στείλτε μαζικά SMS τώρα!

Εύκολα. Γρήγορα. Οικονομικά.